Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

Vnitřní předpis o školním stravování

Dohoda o úpravě stravování

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání


Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, popřípadě dokumentů v elektronické podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:


Úřední hodiny podatelny:

  • Po 8:00 – 13:00

  • Út 8:00 – 13:00

  • St 8:00 – 13:00

  • Čt 8:00 – 13:00

  • Pá 8:00 – 13:00


Elektronická adresa podatelny
:

  • skola@ms-barevnysvet.cz


Identifikátor datové schránky:

  • v543v83


Přehled formátů, ve kterých podatelna přijímá dokumenty v elektronické podobě:

  • .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v elektronické podobě:

  • CD, DVD, flash disk


Způsob nakládání s dokumenty v elektronické podobě, u kterých byl zjištěn škodlivý kód a způsob nakládání s poškozenými nebo neúplnými dokumenty v analogové podobě
:

  • pokud lze určit odesílatele, pak podatelna odesílatele vyrozumí o zjištěné vadě a v případě, že se nepodaří vadu odstranit, dokument nezpracovává

  • pokud nelze určit odesílatele, pak podatelna dokument nezpracovává

  • nezpracovaný poškozený elektronický dokument se přesune v počítači do složky koš, ze které je pak trvale smazán

  • přenosné nosiče, které obsahují nezpracovaný poškozený dokument, se skartují (mimo flash disku, ze kterého je poškozený dokument vymazán)

  • nezpracovaný poškozený analogový dokument se skartuje


Návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu PO

Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený návrh střednědobého výhledu na rok 2025-2026


Návrhy rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na l. 2025-2026 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek