Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

BODOVÁ KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1, DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE 5. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI (povinná předškolní docházka) s přednostním přijetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ Barevný svět F-M.

2, DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE NEJMÉNĚ 4. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI s přednostním přijetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ Barevný svět F-M.

3, DÍTĚ, KTERÉ PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU DOSÁHNE NEJMÉNĚ 3. ROKU VĚKU ZE SPÁDOVÉ OBLASTI s přednostním přijetím sourozence dítěte, které již uskutečňuje a současně i bude uskutečňovat předškolní vzdělávání v následujícím školním roce v MŠ Barevný svět F-M.

4, DÍTĚ, KTERÉ MÁ SOUROZENCE, KTERÝ JIŽ USKUTEČŇUJE A TAKÉ BUDE USKUTEČŇOVAT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE V MŠ Barevný svět F-M A SOUČASNĚ DOSÁHNE 3 LET NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ ŠKOLNÍHO ROKU, VE KTERÉM JE PŘIJATO.

5, DÍTĚ A JEHO DATUM NAROZENÍ bez nutnosti přihlížení ke spádovosti (priorita přijetí starších dětí, nejmladší do 3 let – nejpozději však do konce září školního roku, ve kterém je přijato).

6, Dítě, které do začátku školního roku NEDOSÁHNE 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok, a to ani v případě sourozence dítěte, které v MŠ Barevný svět již uskutečňuje předškolní vzdělávání.

Zápis pro prázdninový provoz na e-mailu: lenka.babunkova@ms-barevnysvet.cz