Mateřská škola Barevný svět vznikla jako nová organizace 1. 1. 2022 odloučením od Základní školy Jana Čapka 2555 („Dvojky“). Součástí jsou tři budovy na okraji sídliště Slezská ve Frýdku-Místku s dlouholetou tradicí. 

Naše školka nabízí třídy věkově homogenní, aby bylo co nejvíce zajištěno vzdělávání dětí podle jejich vývojové úrovně. 

Pro snadnější přechod dětí do základní školy spolupracujeme s oběma základními školami v okolí – ZŠ J. Čapka (návštěvy dětí ve výuce, společné sportování v tělocvičně, besedy pro rodiče) a ZŠ J. z Poděbrad. (návštěvy knihovny, kurzy plavání).

Slezská 770

Na ulici Slezská 770 najdeme v budově 3 třídy pro děti věkově homogenní a sice třídu Koťátek pro ty nejmenší 3 – 4 leté, třídu Motýlků pro děti ve věku 4-5 let a v Kuřátkách najdeme předškoláky.

U Koťátek najdeme paní učitelky Míšu a Magdu. Děti se učí základním dovednostem sebeobsluhy, pravidlům chování mezi dětmi, procvičují hrubou i jemnou motoriku, zkoumají svět kolem sebe.

Ve třídě Motýlků bydlí Jana a Lenka, vždy plné nápadů, jak nejlépe zaujmout své „středňáky“. U dětí rozvíjejí grafomotoriku, hudební, výtvarné a pracovní dovednosti, motivují děti k samostatnému projevu jak v řečovém, tak tvořivém.

S Kuřátky pracují pan učitel Denis a paní učitelka Jarka. Předškoláci už se poctivě připravují na vstup do školy. Pedagogové jim pomáhají se získáváním důležitých znalostí, dovedností a postojů.

Bavlnářská 455

Na ulici Bavlnářská 455 najdeme tři třídy – třídu Sluníček pro ty nejmenší 3-4 leté, třída Květinek je pro děti 4-5 leté a třída Berušek pak pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání

U Sluníček se paní učitelky Olinka a Majka snaží dětem připravit co nejkrásnější start do období předškolní docházky. Denní režim se řídí potřebami těchto dětí, klade se důraz na dostatek volné hry, rozvoji sebeobsluhy a pravidel chování mezi kamarády. Dětem poskytují dostatek času pro odpočinek.

Ve třídě Květinek najdeme paní učitelky Evu a Míšu. Jejich třída je plná pozitivní energie, děti si zlepšují předškolní znalosti a dovednosti, tvoří a cvičí.

U Berušek pak máme Barču a Adama. Děti se učí spolupracovat, samostatně tvořit, pedagogové rozvíjejí hudební, výtvarné a pracovní dovednosti, pomáhají jim s objevováním předškolních znalostí a dovedností.

Slezská 2011

Naše mateřská škola se nachází na okraji sídliště Slezská ve Frýdku-Místku. Budova má dvě třídy pro děti věkově homogenní – do třídy Myšky chodí děti 3-4 leté, do Soviček pak děti 5-6 leté. Denní program tedy tvoříme pro děti tak, aby byla respektována jejich potřeba vzdělávání, hry a odpočinku.

Ve třídě Myšky se o děti starají paní učitelky Štěpánka a Gabka s asistentkou Luckou. Děti vedou k samostatnosti v sebeobsluze, rozvíjejí jejich hrubou a jemnou motoriku pomocí veselých pohybových her, v komunitním kruhu motivují děti k samostatnému mluvenému projevu. Dbají na dostatek příležitostí k vlastnímu zkoumání a bádání, učení se novým věcem tak, aby pro děti byly uchopitelné a pochopitelné. Povzbuzují děti k vlastnímu hodnocení svých výtvorů a poznatků, svého dne stráveného ve školce. 

Ve třídě Sovičky mají děti na starosti paní učitelka Barča a pan učitel Ervin, spolu s asistentkou Andrejkou. Děti se učí respektovat v komunitním kruhu pravidla vzájemné komunikace, přemýšlet nad zadanými otázkami a formulovat přesně své myšlenky. Pomocí vlastního zkoumání a tvorby poznávají okolní svět. Naši dva učitelé motivují děti k sebehodnocení a sebereflexi, a to v případě výtvorů, chování a pobytu stráveném ve školce.